Awit ng Turumba

Turumba, Turumba Mariangga
Matuwa tayo’t magsaya
Sumayaw ng Tu-Turumba
Puri sa Birhen Maria, Sa Birhen!

Turumba, Turumba sa Birhen
Matuwa tayo’t mag-aliw
Turumba’y ating sayawin
Puri sa ahal na Birhen, Sa Birhen!

Biyernes ng makita ka
Linggo ng i-ahon ka
Sumayaw ng Tu-Turumba
Puri sa Birhen Maria, Sa Birhen! (2x)
Turumba, Turumba sa Birhen
Turumba, Turumba sa Birhen
Turumba’y ating sayawin
Puri sa Mahal na Birhen! Sa Birhen!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *